BRÖDMANIFESTET
Bröd är ett av Nordens viktigaste livsmedel. Vi som bakar i Sverige som delar samma grundvärderingar vill tillsammans uttrycka vår gemensamma vision av en framtida bageribransch som både är öppen för utveckling och nyskapande tankar men lika självklart visar djup respekt för tradition och kultur.

Stolta svenska bagare ska:

1. Förena förmågan att skapa välsmakande bakverk med modern kunskap om sundhet och välbefinnande.

2. Kunna stå för allt vi säljer och därför ha koll på varenda ingrediens och underingrediens våra bakverk innehåller.

3. Ta till vara på alla tillgångar som finns omkring oss, genom att när det är möjligt och i säsong främst baka på råvaror som blir särskilt utsökta i det nordiska klimatet och som framställs lokalt.

4. Utforska och sprida kännedom om inhemska lant- och kultursorter av spannmål och engagera råvaruleverantörer att hjälpa lantbrukarna låta dessa produkter nå bagare i hela landet.

5. Inspireras av och på ett inkluderande sätt ta ansvar för att vidareutveckla vår egen brödkulturella historia och mångfald.

6. Använda sig av leverantörer och lantbrukare som behandlar djuren med respekt, respekterar biologisk mångfald och använder sin kunskap till att odla utan att använda farliga ämnen.

7. Vara ödmjuka för alla de naturliga processer som gör våra bröd smakrika, hälsosamma och mättande. Genom att använda naturliga råvaror och anpassa oss efter dem blir vårt yrke utmanande, komplext och otroligt fascinerande.

8. Visa skönheten i vårt hantverk. Riv väggarna som döljer bakbord och ugn – vi har ingenting att dölja!

9. Välja bort gentekniskt modifierade eller andra onaturliga råvaror som utmanar de naturliga processernas perfekta balans, natur, mångfald och kretslopp.

10. Förvalta vårt yrkesmässiga arv! Ta ansvar för hur vårt yrke, vår yrkeskunskap, vår passion, förmedlas till nästa och nästnästa generation av bagare. Visa elever och lärare vår kunskap genom att ta in praktikanter och lärlingar.

Hjälp oss att sprida vår vision genom att bjuda in konsumenter, andra mathantverkare, lantbruk, kvarnar, små och stora livsmedelsindustrier, detalj- och mellanhandlare, forskare, lärare, politiker och myndigheter till ett samarbete om detta gemensamma projekt. Vi vill att det ska gagna och vara till glädje för hela Norden!